בית הספר המקוון למקצועות הרפואה מזמין אותך למאות שעות של תוכן עם טובי המומחים בארץ


הוראה/למידה מקוונת אינה חדשה אך שילובה בהתמחות במקצועות הרפואה מהווה שינוי משמעותי באופן רכישת הידע. בהתחשב בשעות העבודה העמוסות של המתמחים, הזמן הפנוי ללימוד והתעדכנות, הן של מתמחים והן של מומחים, לימוד והתעדכנות באופן מקוון הם צוו השעה. העושר והיקף הידע התיאורטי שעל המתמחה לרכוש במהלך ההתמחות, גדול ורחב. ריבוי ושונות בתכניות ההתמחות בבתי החולים בארץ מחזקים את הצורך בהנגשת תוכן לימודי באופן מקוון כך שמתמחה ייחשף לתכנים ללא קשר למקום התמחותו וירכוש את הידע בזמנו החופשי, על בסיס 24/7, ובכל ימות השנה.

לאור המעלות והצורך בלימוד מקוון החליטה הר"י להקים בית ספר מקוון למקצועות הרפואה ובחסותו להקים אקדמיות כבמה לאיגודים ולחברות המקצועיים הפועלים בהר"י.

התכנים בבית הספר הם תכנים מקוריים שפותחו ויוצרו עבור בית הספר המקוון, בהתאם להחלטת האיגוד האחראי על האקדמיה הרלבנטית לו. הקמת בית הספר המקוון למקצועות הרפואה מהווה נדבך חשוב במהלך שהשיקה המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית לשינוי פני ההתמחויות בישראל לתבנית התמחות מבוססות תוצאים והישגים. בהתמחות זו על כל מתמחה לרכוש ידע תיאורטי ומעשי, באופן מדורג ומבוקר, ולהוכיח כי רכש/ה את הידע ומסוגל/ת ליישמו הלכה למעשה. בית הספר יפעל לשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, קופות החולים, האוניברסיטאות, ואיגודים מקצועיים בעולם. בית הספר המקוון הינו אך תוספת למסגרות לימוד קיימות שלכולן מטרה אחת- שיפור הידע וקידום הבריאות בישראל.