הנהלת בית הספר


יו"ר ועדת היגוי – עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל הר"י 

מנהל אקדמי – פרופ' יורם קלוגר, מייל - y_kluger@rambam.health.gov.il

מנהלת בית הספר – עו"ד מירב אוהבי,  מייל - meravo@ima.org.il או Online-school@ima.org.il

רכזת בית הספר המקוון – גב' מיכל יקיר, מייל - MIchaly@ima.org.il

רכזת תפעול בית הספר המקוון - גב' דפנה אמדו, מייל - Dafna@ima.org.il

בהנהלת בית הספר פועלים גם גב' ראומה מדינה-עמית - פיתוח עסקי וגיוס חסויות.