מפגש לימוד Zoom Live

בבית הספר המקוון למקצועות הרפואה ובאקדמיות השותפות בו, תעמוד לרשותכם האפשרות למפגשי לימוד/הדרכה/התעדכנות דרך אפליקציית זום כמפגש מקוון "חי".

המפגש יאורגן כפריט לימוד במערכת בהתאם לפרטי התוכן (ולאחר אשור) שתמסרו – מועד המפגש, משך המפגש המשוער, קהל היעד ופרטים נוספים אשר יקלו על מארגני המפגש לקדמו ולבסוף אף להתקינו במדור מיוחד למפגשי זום. המפגש יוקם במערכת והמרצה יקבל הגדרה כמארח (HOST ). הקישור יופץ ע"י המנהלת בית הספר/האיגוד/יוזמי המפגש והמשתתפים יוכלו לסמנו ביומן. כל מפגש יוקלט (תהיה הודעה מתאימה מראש) ויעלה במדור מיוחד למפגשי זום, לנוחות חברים/ות אשר לא עלה בידיהם להצטרף וכן במטרה לאפשר צפייה חוזרת בתוכן.

יתרונות השימוש במפגש לימוד מקוון "חי" דרך בית הספר:

·         סיוע בהקמת פריט הלימוד ללא עלות, ועד 300 משתפים

·         הקלטה לשימוש וצפייה ללא הגבלה

·         אפשרות ניווט וסינון למציאת תכנים

·         אפשרות להוסיף למפגש עזרי לימוד (מצגות, הרצאות, שאלות)

·         כניסה דרך מערכת מאובטחת

במידה והנכם מעוניינים לתאם מפגש לימוד אנא פנו במייל ונחזור אליכם בהקדם

 Online-school@ima.org.il