logo תחום הטיפול והמניעה של פגיעה מינית

אודותינו

למידה מקוונת תופסת יותר ויותר נפח בתכניות לימוד בנושאים רבים ושונים בכל העולם, ובפרט בתחומי הרפואה. האקדמיה משמשת בפלטפורמה נוחה ואיכותית להעברת ידע ולהפחתת עומס עבודה לאורך שנות ההתמחות ובהמשך במהלך שנות העבודה כמומחה. מטרת האקדמיה היא העברת תכנים בנושאים מגוונים להעשרת הרופאים/ות בתחום הקליני, ולייצר אחידות של הידע בין כל הרופאים/ות באשר הם נמצאים וזאת באמצעות הרצאות, תיאורי מקרה, שאלות, מאמרים, סרטוני פרוצדורות ועוד. אנו מעודדים השתתפות פעילה של כולכם, והוספת תכנים משלכם לתועלת כל המשתתפים.
אודותינו
Banner

מבנה ניהולי

יו"ר החברה: ד"ר ענבל ברנר מזכל"ית: ד"ר אנה פדואה גזברית: ד"ר דפנה ערמון

אודותינו
אודותינו
אודותינו
Banner