מנהל אקדמי – פרופ' יורם קלוגר מייל –y_kluger@rambam.health.gov.il

מנהלת בית הספר – עו"ד מירב אוהבי מייל – meravo@ima.org.il או  Online-school@ima.org.il

רכזת בית הספר המקוון – גב' מיכל יקיר, מייל - MIchaly@ima.org.il

במנהלת בית הספר פועלים גם גב' ראומה מדינה-עמית - פיתוח עסקי וגיוס חסויות, ומר יובל שומרוני כיועץ וחבר במנהלת בית הספר.