אקדמיות האיגודים המדעיים והחברות

התמחות
סוג
תמונת הקורס
Early Closure of Defunctioning Loop Ileostomy: Is It Beneficial for the Patient? A Meta-analysis

שם המסכם: ד"ר רוזאן מרג'יה-עואד– המערך לכירורגיה כללית – רמב"ם

תמונת הקורס
Antibiotic Therapy Vs Appendectomy for Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis The APPAC Randomized Clinical Trial

שם המסכם: ד"ר אליאס מנסא,  המערך לכירורגיה כללית, בית חולים רמב"ם


משך (שבועות): 1
הפעל