אקדמיות האיגודים המדעיים והחברות

התמחות
סוג
תמונת הקורס
Antibiotic Therapy Vs Appendectomy for Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis The APPAC Randomized Clinical Trial

שם המסכם: ד"ר אליאס מנסא,  המערך לכירורגיה כללית, בית חולים רמב"ם


משך (שבועות): 1
הפעל