אקדמיות האיגודים המדעיים והחברות

התמחות
סוג
תמונת הקורס
Management of Gallstone Disease During Pregnancy

סוכם ע"י: ד"מרים עוביד, המערך לכירורגיה כללית, מרכז רפואי רמב"ם

תמונת הקורס
A “Just Enough” Gross Proximal Margin Length Ensuring Pathologically Complete Resection in Distal Gastrectomy for Gastric Cancer

סוכם ע"י: ד"ר אחמד חלילי, המערך לכירורגיה כללית, מרכז רפואי רמב"ם

תמונת הקורס
Early Closure of Defunctioning Loop Ileostomy: Is It Beneficial for the Patient? A Meta-analysis

שם המסכם: ד"ר רוזאן מרג'יה-עואד– המערך לכירורגיה כללית – רמב"ם

תמונת הקורס
A randomized Trial Comparing Antibiotics with Appendectomy for Appendicitis

הוצג על ידי רועי אברמוב, מערך לכירורגיה כללית, בי"ח רמב"ם

תמונת הקורס
Hybrid Minimally Invasive Esophagectomy for Esophageal Cancer (Miro Trial)

שם המסכם: ד"ר יונתן אברהם דמה, המערך לכירורגיה כללית, בית חולים הדסה

תמונת הקורס
Early Closure of Defunctioning Loop Ileostomy: Is It Beneficial for the Patient? A Meta-analysis

שם המסכם: ד"ר רוזאן מרג'יה-עואד– המערך לכירורגיה כללית – רמב"ם

תמונת הקורס
Antibiotic Therapy Vs Appendectomy for Treatment of Uncomplicated Acute Appendicitis The APPAC Randomized Clinical Trial

שם המסכם: ד"ר אליאס מנסא,  המערך לכירורגיה כללית, בית חולים רמב"ם


משך (שבועות): 1
הפעל