אקדמיות האיגודים המדעיים והחברות

התמחות
סוג
תמונת הקורס
Management of Gallstone Disease During Pregnancy

סוכם ע"י: ד"מרים עוביד, המערך לכירורגיה כללית, מרכז רפואי רמב"ם

תמונת הקורס
חולשה, או לעיתים מרוב עצים לא רואים את היער

נכתב ונערך ע"י ד"ר צבי פרי, רופא בכיר, בי"ח סורוקה - מנהל מדור תיאורי מקרה