אקדמיות האיגודים המדעיים והחברות

התמחות
סוג
תמונת הקורס
דופן הבטן

קורס תיקון בקעים ושחזור של דופן הבטן
מרכזים: ד"ר יורם קליין, ד"ר תמר אברמוביץ'.  
יו"ר החוג הישראלי להרניה וכירורגיה של דפנות הבטן: פרופ' דורון קופלמן
הקורס מיועד למתמחים ומומחים להעמקת הידע, ובעתיד הקרוב יהיה חלק מהדרישות להשלמת ההתמחות בכירורגיה כללית.


משך (שבועות): 2
הפעל