אקדמיות האיגודים המדעיים והחברות

התמחות
סוג
תמונת הקורס
אבנים בדרכי המרה

נכתב על ידי ד"ר איתמר אשכנזי

תמונת הקורס
squamous cell carcinoma

נכתב על ידי ד"ר איתמר אשכנזי

תמונת הקורס
ניטור המודינמי

נכתב על ידי יהודה הרשקוביץ ואיתמר אשכנזי


משך (שבועות): 1
הפעל
תמונת הקורס
פרק 16 - טראומה

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 36 תירואיד

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 37 - פרארתירואיד

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 41 - וושט

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 42 - ריפלוקס והרניה

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 44 - הרניות

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 47 - השמנת יתר

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 48 - קיבה

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 49 - מעי דק

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 50 - תוספתן

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 51 - קולון ורקטום

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 52 - אנוס

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 53 - כבד

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 54 - דרכי מרה

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד

תמונת הקורס
פרק 55 - לבלב אקסוקריני בוחן

נערך ע"י ד"ר יהודה הרשקוביץ וד"ר ג'בר אחמד